Φυτά κατάλληλα για φράχτες και μπορντούρες

Φυτά κατάλληλα για φράχτες και μπορντούρεςΦυτά κατάλληλα για φράχτες και μπορντούρες

Ο σκελετός και η περίφραξη ενός κήπου γίνεται με τέτοια φυτά. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις τελικές διαστάσεις του ή των ειδών που θα επιλέξετε για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις και να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα.

ΔΕΝΤΡΑ

 • Αριά
 • Αλμυρίκι
 • Δάφνη Απόλλωνος
 • Ελιά
 • Καβάκι
 • Καζουαρίνα
 • Κάρπινος ή Γαύρος
 • Κουπρεσοκύπαρις Λεΐλάντι
 • Κυπαρίσια
 • Λεύκα αργυρόφυλλη
 • Λεύκα καναδέζικη
 • Πεύκη μαύρη (νίγκρα)
 • Προύνος λουζιτάνικα
 • Ροδιά
 • Ταξοί
 • Φελόδεντρο (Βελανιδιά σούμπερ)
 • Φίκοι αουστράλις, νίτιντα, μπένζαμιν
 • Χαρουπιά

ΘΑΜΝΟΙ

 • Αγγελική
 • Αγγελική πανασέ
 • Αγγελική μικρόφυλλη
 • Αγιόκλημα κόκκινο
 • Αμπέλια
 • Άτριπλεξ
 • Αψιθιά
 • Βερβερίδα θουμπέργκι
 • Βερβερίδα ιουλιανή
 • Βερβερίδα «Σουπέρμπα»
 • Βιβούρνο εύοσμο
 • Βιβούρνο τίνους ή ψευδοδάφνη
 • Βιβούρνο λούσιντουμ
 • Γιούκα γκλοριόζα
 • Γρεβιλέα γιουνιπερίνη
 • Δάφνη Απόλλωνος
 • Δεντρολίβανο
 • Ελαίαγνος (Όλοι οι θαμνώδεις)
 • Ευγενία
 • Ευώνυμο ιαπωνικό
 • Ευώνυμο φορτούνεϊ
 • Ιβίσκος σινικός
 • Ιβίσκος συριακός
 • Ίλεξ ακουιφόλιουμ
 • Ίλεξ κρενάτα
 • Ιτιά στρεβλή
 • Καλλιάντρα
 • Κάρισα
 • Κεάνωθος
 • Κέρρια
 • Κεφαλόταξος χρυσός
 • Κόκουλος
 • Κορονίλα
 • Κουμαριά
 • Κρανιά αρσενική
 • Κρανιά λευκή
 • Κράταιγος «Πολ Σκάρλετ»
 • Κυδωνίαστρο φρανκέτι
 • Κυπαρίσια
 • Λαμπούρνο
 • Λαντάνα «μεγάλη»
 • Λεβάντα
 • Λεβαντίνη
 • Λιγουστρίνι
 • Λιγούστρο κοινό 
 • Λιγούστρο ιονάντρουμ
 • Λυγαριά
 • Μαόνια
 • Μαόνια «Τσάριτι»
 • Μηδική δενδρώδης
 • Μουσμουλιά καλλωπιστική «Κόπερτον»
 • Μπουντλέϊα (Βουτλέια)
 • Μυόπορο
 • Μυρσίνη
 • Μυρτιά
 • Μπαμπού (τα μεγάλα)
 • Ναντίνα
 • Όσμανθος πανασέ
 • Όσμανθος φράγκρανς (Ολέα φραγκρανς)
 • Οσμάρεα
 • Πασχαλιά
 • Πικροδάφνη
 • Πολύγαλα
 • Ποτεντίλα
 • Προύνος δαφνοκέρασος (λαουροκέρασος)
 • Πυξός
 • Πυράκανθος
 • Ράμνος
 • Ραφιολεπίς
 • Σινεράρια
 • Σπιρέα
 • Σχίνος
 • Ταξός ενδιάμεσος
 • Ταξός ιαπωνικός
 • Τεύκριο
 • Τούγια δυτική «Έμεροντ»
 • Τούγια δυτική «Πυραμιντάλις Κομπάκτα»
 • Τσιντόνια (όλες)
 • Τσοΐσια
 • Υπερικό άοσμο
 • Υπερικό «Χάιντκοτ»
 • Φεϊζόα řΦιλάδελφος
 • Φιλιρέα
 • Φόρμιο
 • Φωτίνια
 • Φουντουκιά κοινή
 • Φραγκοστάφυλο

ΠΟΕΣ

 • Ντιανέλα τασμάνικα
 • Ρίγανη
 • Τεύκριο χαμαιδρύς

ΠΑΧΥΦΥΤΑ

 • Αθάνατος