Στον ιστότοπο www.fitoriatsakiris.gr χρησιμοποιούνται εικόνες οι οποίες προέρχονται από τον κ. Γιάννη Πάτλη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο: patlis.com